CHALENGES CALENDAR STREAMS  
THE QUAKE PUB

Welcome to The QUAKE PUB

BEER MUG CONTEST 2022 by THE QUAKE PUB

UK US

OFFICIAL TWEET

SK CZ

Welcome to
FIRST ANNUAL BEER MUG CONTEST

by THE QUAKE PUB!

 

Vítejte u prvního výročního
BEER MUG CONTESTu
pořádaného serverem QUAKE PUB.

 

As there are many tallented artist within Quake Community and beyond, I would like to encouradge them to create BEER MUG to theirs favourite champion.

CHAMPIONS LORE @ ChurchOfQuake

Deadline for submissions is set to 24th December, and winner of €101 will be picked by Quake Community

 

V Quake komunitě a našem okolí je mnoho nadaných a talentovaných umělců a tyto vyzývám k vytvoření půllitru pro vybraného šampiona ze hry Quake Champions.

LORE ŠAMPIÓNŮ @ ChurchOfQuake

Uzávěrka přihlášek je 24.prosince a výherce €101 bude vyhlášen komunitou v následujících dnech.

Every artist is allowed to send MULTIPLE MUGS, but with just one contribution to EACH CHAMPION

 

Každý umělec může zaslat více přízpěvků, nicméně je limitován jedním výtvorem pro každého šampióna.

Send your submissions to #bmc2022 channel
 at THE QUAKE PUB DISCORD

 

Soutěžní půllitry zasílejte do kanálu #bmc2022
na DISCORD QUAKE PUB

     
Pro komentář se musíš přihlásit